ZİYA PAŞA EĞER BUGÜN YAŞASAYDI .. ( ÜNLÜ BEYİTLERİ )Ziya Paşa , bugün yaşasaydı ,inanın yine ayni şeyleri , hatta daha fazlasını söylerdi .. Bi okuyun bakalım ne düşündürecek size Ziya Paşa'nın beyitleri :


Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık

Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık


*************************************


Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

(Nush : Nasihat ; tekdir :azarlama ; kötek :dayak-)********************************


Dehrin ne safâ var acaba sîm ü zerinde
İnsan bırakır hepsini hîn-i seferinde

(Dünyanın altınında ve gümüşünde ne mutluluk olabilir ki? İnsanlar ahiret yolculuğuna çıkarken bunların hepsini geride bırakır.)

***********************************
Bu beytin devamı olan beyit daha da meşhurdur ve bir atasözü gibi edebiyat severler tarafından ezbere okunur:

Seyretti havâ üzre denir taht-ı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde

(Seyretmek :Seyahat etmek ; Üzre : üzerinde )*************************************


Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim
Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde

(Birçok acemi müneccim gökte yıldız ararken gaflete dalarak yollarındaki kuyuyu görmezler.)**********************************

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

(Kişinin aynası işidir, lâfa bakılmaz; bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür.)

*********************************


Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât
Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde

(Onlar ki dünyaya lâf ile nizam verirler. Onların evlerine gidip bakın, hânelerinde bin türlü ihmal ve düzensizlik görürsünüz.)


********************************************


Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz
Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir.

(Milyonla çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yükseltilerek baş tacı edilir; birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.)


***********************************


Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir

(Kötü asıllı -soysuz birine üniforma soyluluk mu verir; eşeğe altın işlemeli semer vursan yine eşektir. )


******************************

İkbâl için ahbabı siayet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı

(
Yüksek mevkilere erişebilmek için dostlarını çekiştirmek yeni çıktı; önceden bilmezdik, bu türden hüner ve beceri yeni çıktı.)


**************************


Sadıkları tahkir ile red kaide oldu
Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı

(Allah’a ve vatanına sadık olanları aşağılamak ve onları reddetmek kural hâline geldi, hırsızlara ikramda bulunmak ve yardım etmek yeni çıktı.)


Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi
Hainlere amma ki riayet yeni çıktı


(Gerçi eskiden de doğruyu söyleyenlerden nefret edilirdi ama hainlere saygı göstermek, onları koruyup kollamak, onların emirlerine uymak yeni çıktı.)


Milliyeti nisyan ederek her işimizde
Efkâr-ı Frenge tebaiyyet yeni çıktı


(Yaptığımız her işte millî birlik ve şahsiyeti unutarak Avrupalıların fikirlerine uymak yeni çıktı.)

Ziya Paşa nur içinde yatsın. Keşke günümüzde de Ziya Paşalar olsaydı. Olsaydı da çarpıklıkları, kokuşmuşlukları böyle güzel şiirlerle haykırsaydı…pek rengine aldanma felek eski felektir
zira feleğin meşreb-i nasazi dönektir

ya bister-i kemhada ya viranede can ver
çün bay u geda hake beraber girecektir

allah'a sığın şahs-i halimin gazabından
zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir

yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
Şirin dahi kasdetmesi cana gülerektir

bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
zerduz palan ursan eşşek yine eşşektir

bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
İşret güher-i ademi temyize mihenktir

nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
tekdir ile uslanmayanin hakki kötektir

nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz
divanelerin hemdemi divane gerektir

afv ile mübeşşir midir eshab-i meratib
kanun-i ceza acize mi has demektir

milyonla çalan mesned-i izzete serefraz
birkaç kuruşu mürtekibin cay-i kürektir.


2 yorum:

Adsız dedi ki...

Şirin kelimesini büyük yazman gayet güzelde neden ALLAH'ın yüce ismini yazarken ayni hassasiyeti gostermemişsin kardeşim...

remzi bircan dedi ki...

Harf hataları gibi küçük işlere takılmamak gerek kardeşim. Allah elbette ki her zaman büyüktür. Küçük harfle de büyük harfle de :)

Web Analytics